جنایت آمریکایی

پایگاه اینترنتی ویکیلیکس (wikileaks) فیلمی را منتشر کرد که در آن صحنه تیراندازی یک بالگرد ارتش امریکا به سوی غیرنظامیان در عراق تنها به بهانه مشکوک بودن، به تصویر کشیده شده است. در این فیلم خلبان آمریکایی با لذت مردم را به تیر می بندد و با خنده عبور تانک