جزوه پیش رو خلاصه ای از جزوه مسئولیت مدنی استاد جاور و حاصل زحمت برادر عزیز شیری هست.

دانلود فایل PDF از سرور بیان
دانلود فایل PDF از سرور بله